Terug

Finance & Economics

Retailtoezicht, Kapitaalmarktentoezicht, Assetmanagement, Marktintegriteit en Handhaving, Risicoanalyse of FinTech & innovatie? De keuze is aan jou.

Sfeerafbeelding bij vakgebied Finance & economics

Kredietcrisis, internationalisering, nieuwe (financiële) technologieën, cryptocurrency, brexit, crowdfunding, MiFID II… de financiële sector is ontzettend dynamisch. Als financieel professional met een econom(etr)ische of bedrijfskundige achtergrond zijn er dan ook zeer veel interessante onderwerpen om bij de AFM mee aan de slag te gaan.

Ruben de Valk

Breed werkterrein

Veel AFM’ers hebben een achtergrond in banking, insurance, capital markets, assetmanagement of non-profit, maar bijvoorbeeld ook in consultancy of als beleidsmaker. Afhankelijk van je achtergrond kun je op verschillende toezichtgebieden terechtkomen. De meest voor de hand liggende zijn Retailtoezicht, Kapitaalmarktentoezicht en Assetmanagement. Maar ook binnen Marktintegriteit en Handhaving, het Expertisecentrum of de afdeling Strategie, Beleid en Internationale zaken kan jouw kennis van toegevoegde waarde zijn.

Retailtoezicht

De afdeling Retailtoezicht bewaakt het klantbelang in de financiële retailmarkt, zodat kwetsbare klanten erop kunnen vertrouwen dat impactvolle financiële producten en diensten aansluiten bij hun behoeften. Hieronder vallen toezicht op de deelmarkten Lenen, Sparen, Beleggen, Verzekeren en Pensioenen.

De werkzaamheden voor mensen met een finance/ecomics achtergrond zijn zeer divers; je kunt je onder meer bezighouden met het signaleren van nieuwe risico’s, toezicht aan de poort (vergunningverlening), geschiktheidstoetsingen van bestuurders, een-op-een accounttoezicht op de grotere financiële instellingen of probleemgericht toezicht op basis van marktbrede risico’s die gesignaleerd worden.

jan-berndsen-380

'Risico’s zien voordat ze ontstaan of uitgroeien tot een probleem, dat vind ik het spannendst aan mijn werk’

Kapitaalmarkten

De afdeling Kapitaalmarkten is verantwoordelijk voor een groot deel van het toezicht op de kapitaalmarkt, die een belangrijke rol vervult bij het creëren van economische groei. Als toezichthouder bevorder je dat vragers en aanbieders van kapitaal en risico elkaar zo goed mogelijk vinden op de Nederlandse kapitaalmarkt. Daarbij kijk je naar mogelijke belemmeringen, of partijen toegang hebben tot passende financiële producten tegen een juiste prijs, en dat de afwikkeling van hun kapitaalmarkttransacties betrouwbaar verloopt. Tot onze taken behoren onder meer toezicht op handel met voorwetenschap, toezicht op openbare biedingen, prospectustoezicht, toezicht op marktmanipulatie en ander opvallend handelsgedrag op de effectenmarkten, het toezicht op de infrastructuur van de kapitaalmarkt en het realtime monitoren van het handelsgedrag op de beurs.

Assetmanagement

De afdeling Assetmanagement wil bijdragen aan een goede en efficiënte werking van de Nederlandse assetmanagement-markt en bevorderen dat de belangen van beleggers op adequate wijze worden gediend. Hier houd je toezicht op assetmanagers, zowel voor het verlenen van de initiële vergunning en de personentoetsing als bij het doorlopende toezicht daarna. Daarbij gaat het om beheerders van hedge fondsen, private equity fondsen en vastgoedfondsen, maar ook beheerders van UCITS en bepaalde type beleggingsondernemingen. Een actueel onderwerp is de Brexit, die tot gevolg heeft dat diverse assetmanagement partijen met een thuisbasis in Londen zich op een andere uitvalsbasis binnen de EU oriënteren, waaronder Nederland. Deze ontwikkeling brengt een nieuwe dynamiek en diverse vraagstukken op het gebied van onder meer vergunningverlening met zich mee.

romy-van-den-engel-klein

‘In mijn eerste maand werkte ik al mee aan een zaak die ook in de krant verscheen’

Marktintegriteit en Handhaving

De afdeling Marktintegriteit en Handhaving heeft als doel de impact van zware schendingen en overtredingen van marktpartijen op de financiële markten te verkleinen. Je activiteiten richten zich dus op diverse vormen van onwenselijk en onbetamelijk gedrag, zoals het aanpakken van bewuste misleiding van beleggers, betrouwbaarheidsissues, financiële criminaliteit en illegaal gedrag zoals het aanbieden van financiële diensten zonder vergunning of prospectus.

Informatie delen

Delen via: deel