Terug

Agenda

Met de jaarlijkse publicatie van de Agenda laat de AFM zien welke toezichtactiviteiten zij onderneemt en hoe zij haar toezichtcapaciteit inzet.

Agenda 2021

De AFM Agenda 2021 duidt de belangrijkste trends en risico's in de financiële sector en laat zien wat onze belangrijkste prioriteiten en activiteiten zijn voor het komende jaar.

Agenda 2020

De AFM richtte zich in 2020 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Daarnaast namen de inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt toe. Door brexit kozen veel buitenlandse marktpartijen voor Nederland als vestigingsplaats. Een veel groter volume van beschikbare transactiedata stelt de AFM in staat om scherper toezicht te houden op de kapitaalmarkt.

Agenda 2019

Hoe de AFM komend jaar toezicht houdt staat in de Agenda 2019. De keuze aan toezichtactiviteiten is onder meer gebaseerd op de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s. Een verkenning van deze trends stond in oktober 2018 in AFM Trendzicht 2019. Naast politieke onzekerheid (met name brexit) zijn dat de voortschrijdende digitalisering van financiële dienstverlening, en de rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie. 

Agenda 2018

De AFM start in 2018 nieuwe initiatieven op het gebied van data-analyse om beleggers beter te beschermen tegen malafide praktijken en marktmisbruik. Dankzij de herziene Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) krijgt de AFM hiervoor extra instrumenten. Het vernieuwen van toezicht door intensief data-gebruik is een van de speerpunten van de AFM, ook voor een eerlijke werking van kapitaalmarkten.

Agenda 2017

De AFM houdt scherp toezicht in een steeds sneller veranderende financiële wereld. Vooruitblikken op nieuwe risico’s, problemen vroegtijdig aanpakken en voorkomen, dat is de inzet van de AFM voor 2017. Vooral op markten waar de consumenten hard geraakt kunnen worden, zoals die van consumptief krediet, hypotheken, pensioen en beleggen. De AFM blijft haar toezicht versterken en vernieuwen om zo financieel leed te voorkomen bij consumenten en te zorgen voor goed functionerende financiële markten.

Agenda AFM 2016-2018

De financiële wereld wordt door de voortdurende lage rente, en technologische en internationale ontwikkelingen steeds complexer. Hierdoor ontstaan kansen op een betere dienstverlening voor consumenten, maar ook nieuwe risico’s. In de Agenda 2016-2018 signaleert de AFM de belangrijke risico’s en maakt zij zichtbaar wat de toezichtaanpak is om deze te verkleinen en problemen vóór te zijn. Om de risico’s effectief aan te pakken, richt de AFM zich op een aantal prioriteiten:

  1. Het verkleinen van de ongewenste risico’s in de financiële markten door regulier en thematisch toezicht.
  2. Het versterken en vernieuwen van het toezicht door gericht te investeren in technologie en methodieken.
  3. Het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de organisatie van de AFM.

In 2016 publiceerden wij ook de Activiteitenkalender 2016. Hierin geeft de AFM per toezichtgebied aan welke activiteiten worden uitgevoerd, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is. De kalender is een concretisering van de Agenda 2016 – 2018. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen.

Informatie delen

Delen via: deel