Terug

Misstanden en incidenten melden

Help ons bij de bestrijding van fraude, oplichting en andere misstanden bij financiële ondernemingen. Met uw informatie kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

In sommige situaties zijn financiële ondernemingen verplicht om te melden. Daarnaast kan iedereen melden die te maken heeft met of werkt bij een financiële onderneming.

melding

Hoe kunt u melden?

Mail uw melding via Cryptshare naar meldingenformulier@afm.nl of maak gebruik van de blauwe knop op onze website. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

Contact

Als u vragen heeft of als u wilt overleggen of er sprake is van een misstand, kunt u een e-mail sturen aan het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl.

Hoe onderbouwt u een melding?

Om een melding goed te kunnen beoordelen, hebben wij zoveel mogelijk informatie nodig die uw melding kan onderbouwen.

Bijvoorbeeld:

  • relevante correspondentie tussen u en de betreffende onderneming/persoon waar de melding over gaat
  • (interne) documenten, zoals werkinstructies of -afspraken waaruit onwettig of schadelijk gedrag blijkt
  • brochures en/of algemene voorwaarden van een product
  • screenshots van een website/advertentie
  • offertes, klantprofiel, bankafschriften, notulen, werkinstructies.

Informatie over een specifieke onderneming

Bij een signaal over een specifieke onderneming ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • Over welke onderneming gaat het signaal? Gewenste informatie: vergunningnummer (als van toepassing), naam, adres, woonplaats, website, soort onderneming (bijvoorbeeld: bank, verzekeraar, adviseur, bemiddelaar, beleggingsonderneming, boilerroom, etc.). 

  • Gaat het signaal over specifieke personen binnen deze organisatie? Gewenste informatie: voornaam (of voorletters), achternaam, functie, geboortedatum. 

  • Gaat het signaal over specifieke producten of diensten? Gewenste informatie: soort product (bijvoorbeeld hypotheek of beleggingsverzekering) en de productnaam, soort dienst (bijvoorbeeld bemiddelen of adviseren), aanbieder van het product. 

  • In welke periode speelde het issue of de situatie? Wie zijn de betrokkenen? Wat is er gebeurd? Wat is de omvang van de schade? Wat is de relatie tussen u en de overtreder? 

  • Overige informatie en gegevens die een beeld geven van de situatie, het risico of de (mogelijke) misstand.  

Anoniem melden

U kunt eventueel anoniem melden. Het nadeel daarvan is dat de AFM geen contact met u kan opnemen als er belangrijke informatie ontbreekt. Dan is het moeilijker om de ernst van de situatie te beoordelen. Als relevante informatie ontbreekt, kan de AFM mogelijk geen prioriteit aan uw melding geven en geen onderzoek verrichten.

Bij ernstige misstanden ontvangt de AFM echter liever een anonieme melding dan geen melding.

U kunt ook aangeven dat u niet wilt dat uw naam genoemd wordt door de AFM, maar wel uw gegevens vermelden, zodat wij toch contact met u kunnen opnemen als er relevante informatie ontbreekt. Als u in uw melding aangeeft dat u anoniem wenst te blijven, verwijdert de AFM naar u herleidbare gegevens uit het signaal. Het is wel zo dat de AFM in bijzondere gevallen kan worden verplicht de identiteit van een (anonieme) melder buiten de AFM bekend te maken, bijvoorbeeld op last van een rechter.

Becherming klokkenluiders

Vanaf 17 december 2021 worden klokkenluiders beter beschermd. Op deze pagina leest u op welke manier personen worden beschermd tegen benadeling, als gevolg van een werkgerelateerde melding over een inbreuk op het Unierecht. Ook vindt u hier instructies om zelf een melding te doen.  

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen