Terug

Marktpeilingen – het praktische proces en de daarbij behorende regels

Gedurende een marktpeiling is het van belang dat zowel de marktdeelnemer die de marktpeiling verricht als de ontvanger van die marktpeiling, zich houden aan de regels uit de MAR en de lagere regelgeving. Marktpeilingen bestaan uit interacties tussen een verkoper van financiële instrumenten en één of meerdere potentiële beleggers, voorafgaand aan de aankondiging van een transactie, om de interesse van potentiële beleggers in een mogelijke transactie, alsmede de koers, de omvang en de structuur ervan te bepalen.

Deze leeswijzer is opgesteld om per marktpeilingsfase de juridische handvatten te bieden aan verschillende marktdeelnemers die bij een dergelijk proces betrokken zijn.

Leeswijzer

Deze leeswijzer heeft een informatief doel. U kunt er geen rechten aan ontlenen. U dient zich dan ook niet te baseren op deze leeswijzer. Als de leeswijzer afwijkt van de MAR dan prevaleert de MAR.

Schema 1 - Openbaar makende marktdeelnemer (OMM)

Schema 1 

Schema 2 - Persoon die de marktpeiling ontvangt (MPO)

Schema 2 

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen