Terug

Investeringsverbod clustermunitie

Voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen is het verboden om te investeren in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren.

Financiële ondernemingen moeten adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in, leningen verstrekt aan of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven.

Wat houdt het verbod in?

Het investeringsverbod geldt voor ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren. Een in Nederland gevestigde financiële onderneming moet adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in, leningen verstrekt aan of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven.

Voor wie geldt het verbod?

Het verbod geldt voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen. Dit zijn banken, beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële ondernemingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Ook bijkantoren en verbonden agenten van deze ondernemingen in het buitenland vallen hieronder als de bedrijfsvoering van deze kantoren vanuit Nederland wordt gevoerd. Clearinginstellingen, natuurlijke personen, buitenlandse dochterondernemingen en andere rechtspersonen dan financiële ondernemingen vallen buiten het verbod.

Het verbod kent 3 uitzonderingen

  1. Het is toegestaan om transacties gebaseerd op een index uit te voeren, maar alleen als die index voor minder dan 5% bestaat uit individuele ondernemingen die onder het investeringsverbod vallen.

  2. Het verbod geldt niet voor transacties in door derden beheerde beleggingsinstellingen, als de beleggingen van deze instellingen voor minder dan 5% bestaan uit individuele ondernemingen die onder het verbod vallen.

  3. Verder mag worden geïnvesteerd in nauwkeurig omschreven projecten van een onderneming die onder het verbod vallen, voor zover de financiering niet wordt gebruikt voor de productie, verkoop of distributie van clustermunitie.

Toezicht door de AFM

De AFM gebruikt de indicatieve lijst van de sector als ‘risicoradar’ in haar toezicht. De AFM zal handhavend optreden als niet kan worden uitgelegd waarom is geïnvesteerd in een onderneming die onder het verbod valt. De AFM wijst er hierbij op dat de indicatieve lijst van de sector niet statisch is en dat het de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming is en blijft om te zorgen dat het investeringsverbod in clustermunitie wordt nageleefd.

Bij overtreding van het verbod kan de AFM een boete opleggen met een basisbedrag van €500.000, met een maximum bedrag van €1 miljoen, of aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Marktmisbruik

Voor het vertrouwen van consumenten, beleggers en ondernemingen in de financiële markten is het belangrijk dat alle partijen op deze financiële markten integer handelen.

Lees alles over marktmisbruik

Contact

Voor vragen en advies over marktmisbruik kunt u telefonisch contact opnemen met het team Monitoring via +31 (0)20 797 3777. De telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor toezichtdoeleinden.

Alle onderwerpen