Terug

De AFM en brexit

Als gevolg van brexit willen sommige ondernemingen uit het Verenigd Koningrijk (VK) zich vestigen in Nederland. Ook Nederlandse bedrijven, die handelen met de VK hebben vragen over de gevolgen van brexit.

 

Op vrijdag 31 januari 2020 heeft het VK de EU verlaten, waarmee brexit een feit is. Nu geldt een overgangsperiode, die duurt tot en met 31 december 2020. Afgesproken is dat alle wetten en regels van de Europese Unie gedurende deze overgangsperiode van kracht blijven in het VK. Dat wil zeggen dat tijdens deze overgangsperiode voor burgers en ondernemers niets verandert ten opzichte van de situatie toen het VK nog lid was van de EU. Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen van Britse bedrijven gewoon geldig in de EU.

 

Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden die de AFM over dit onderwerp krijgt. De Europese toezichthouder ESMA heeft een document opgesteld over de rapportageverplichtingen van Britse instellingen nu Brexit een feit is. 

Dienstverlening aan consumenten in Nederland door Britse financiële instellingen

Bij een ‘harde’ brexit mogen Britse financiële instellingen zonder vergunning vanaf 2021 hun diensten niet meer aanbieden in Nederland. Dit kan voor hun in Nederland gevestigde klanten gevolgen hebben wanneer Britse partijen niet van plan zijn een vergunning in Nederland (of vergelijkbare ontheffing of Europees Paspoort) aan te vragen. Zij moeten feitelijk hun dienstverlening dan staken.

De AFM zal hier conform haar toezichtaanpak en –handhavingsbeleid toezicht op houden. Dat houdt in dat de AFM in haar toezicht prioriteit geeft aan het aanpakken van situaties waarin het klantbelang wordt geschaad en dit grote implicaties heeft. Dat houdt in dat wanneer het klantbelang voldoende is geborgd en centraal staat in de verlening van beheersdiensten door Britse financiële instellingen aan consumenten in Nederland bij lopende kredietovereenkomsten, de AFM in beginsel geen directe prioriteit zal geven aan formele handhaving.

Bedrijf uit het VK wil naar Nederland

Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik mijn onderneming als gevolg van brexit in Nederland wil vestigen?

Nederlands bedrijf handelt met ondernemingen in het VK

Mijn onderneming handelt met ondernemingen in het VK. Waar moet ik rekening mee houden nu brexit een feit is?

Rol van de AFM bij brexit

Brexit zal gevolgen hebben voor de financiële markten. De veranderingen kunnen leiden tot gebreken in het toezicht of een verstoring in dienstverlening aan en door Nederlandse ondernemingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen