Terug

Informatie voor pensioenuitvoerders

Als gedragstoezichthouder vindt de AFM het van belang dat het pensioen dat deelnemers ontvangen aansluit bij de behoeften en risico’s die zij kunnen en willen dragen en dat deelnemers realistische verwachtingen hebben over hun pensioen. De AFM houdt toezicht op pensioenuitvoerders op basis van o.a. de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Wet toekomst pensioenen in werking. Gedragstoezicht wordt in het nieuwe pensioenstelsel belangrijker. Ter voorbereiding op de transitie zal de AFM voor diverse onderwerpen in gesprek gaan met de sector aan de hand van rondetafelbijeenkomsten, seminars en 1-op-1-gesprekken. 

In dit korte filmpje maakt u kennis met het AFM-pensioenteam en de uitbreiding van het gedragstoezicht.

 

In deze agenda vindt u meer informatie over de geplande activiteiten van de AFM. Op de onderwerppagina’s vindt u meer informatie over de normen waar de AFM toezicht op houdt en de onderzoeken die zijn uitgevoerd.

Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Informatie delen

Delen via: deel