Terug

Informatie voor accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties en externe accountants die wettelijke controles uitvoeren moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De AFM houdt toezicht op de naleving van deze kwaliteitseisen. Ook auditorganisaties en auditors van een derde land vallen onder het toezicht van de AFM. Kwaliteitseisen en toezicht zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta), het Besluit Instelling Audit Commissies (Biacc) en de EU Verordening 537/2014. Hier vindt u informatie die u nodig heeft om aan de kwaliteitseisen en andere verplichtingen te voldoen.

Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties

Informatie delen

Delen via: deel