Terug

Corporate Governance Code

De AFM leeft zoveel mogelijk de bepalingen na uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Op het gebied van de eigen governance wil de AFM voldoen - waar mogelijk en relevant - aan dezelfde regels die worden gesteld aan de onder haar toezicht staande beursgenoteerde ondernemingen.

In het overzicht ‘corporate governance code-matrix' ziet u welke bepalingen van de Code zijn geïmplementeerd.

De Nederlandse corporate governance code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld. In december 2008 is de Code geactualiseerd door de Commissie Frijns. De matrix wordt jaarlijks geactualiseerd en gelijktijdig met de publicatie van het jaarverslag op de website gepubliceerd.

Voor meer informatie over de Nederlandse Corporate Governance Code kunt u terecht op monitoringcommissie.nl  

Informatie delen

Delen via: deel