Terug

Bestuur

Het bestuur van de AFM bestaat momenteel uit drie statutaire leden. Ieder bestuurslid heeft een eigen taakgebied. Hier vindt u informatie over de portefeuilleverdeling, nevenfuncties die zij vervullen naast hun baan als bestuurslid en een overzicht van declaraties, kosten en uitgaven van het bestuur. De AFM heeft een bestuurslid intern bedrijf die – onder verantwoordelijkheid van het bestuur – is belast met de centrale aansturing van de bedrijfsvoering van de AFM.