Terug

Ondernemersloket

Het ondernemersloket is de centrale toegang voor financiële (en daaraan gerelateerde) ondernemingen die contact zoeken met de AFM. Het ondernemersloket helpt u met vragen over onder meer de inhoud van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op deze pagina kunt u lezen wat wij wel en niet doen, welke gegevens wij nodig hebben en wat u vooraf zelf kunt doen.

 

Voordat u contact opneemt

Het is belangrijk dat u de benodigde gegevens verzamelt voordat u contact met ons opneemt. Alleen dan kunnen wij u goed helpen.

Onze reactie beperkt zich tot het feitelijk beantwoorden van de door u gestelde vragen. Het Ondernemersloket geeft geen advies. Een juridisch adviseur kan u adviseren bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

Veel informatie kunt u vinden op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waar het Ondernemersloket veel vragen over krijgt. Heeft u een vraag over één van de onderstaande onderwerpen, raadpleeg dan eerst de deze informatie.

Contact

U kunt contact opnemen met het Ondernemersloket door een e-mail te sturen naar ondernemersloket@afm.nl of via het contactformulier. In verband met drukte kan de afhandeling van uw e-mail langer duren dan dat u van ons gewend bent.

Het is ook mogelijk om per e-mail een terugbelverzoek achter te laten, door uw telefoonnummer te vermelden samen met het tijdstip waarop u bereikbaar bent. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, vernemen wij graag welk onderwerp u wenst te bespreken. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op maandag, woensdag en donderdag 10.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis).

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Bent u vergunninghouder en neemt u contact op met het Ondernemersloket? Dan vragen wij u om uw vergunningnummer. Hebt u geen vergunning bij de AFM, dan kunnen wij om uw persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, geboortedatum en contactgegevens.

Deze gegevens hebben wij nodig voor interne vastlegging van contactmomenten en informatie bij de juiste persoon en/of onderneming. Op deze manier kunnen wij uw vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden. Het vastleggen van contactmomenten stelt ons daarnaast in staat om u bij toekomstig contact snel en adequaat van dienst te zijn.  

In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe de AFM omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Heeft u een vraag over de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)?

Voor vragen over de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving. De contactgegevens van deze afdeling kunt u vinden op de pagina Contact en vragen over de Wta.

Wilt u een vergunning aanvragen?

Als u een vraag heeft over de eisen voor de aanvraag van een vergunning, werk dan uw voorgenomen activiteiten eerst volledig uit. Alleen dan kunnen wij u goed informeren. Daarna kunt u zelf de afweging maken of bepaalde verplichtingen op uw situatie van toepassing zijn.

Op onze website vindt u onder doelgroepen meer informatie over de aanvraagprocedure en aan welke eisen u moet voldoen voor het verkrijgen van een vergunning van de AFM. Het Ondernemersloket geeft u geen advies over zaken als fiscale regelgeving, de keuze voor uw rechtsvorm of uw ondernemingsplan. Hiervoor kunt u terecht bij bijvoorbeeld een jurist, een consultant, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Ondernemersplein.

Heeft u een vergunning?

Als u wilt weten of u wet- en regelgeving op de juiste wijze interpreteert, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Ook kunt u vragen stellen over het wijzigen van uw vergunning. Veel van deze wijzigingen kunt u doen via een aanvraag via ons AFM Portaal. Zo kunt u bijvoorbeeld een beleidsbepaler aan- of afmelden, en uw vergunning uitbreiden of intrekken. Ook kunt u mogelijke misstanden melden.

Op de website vindt u ook informatie over verschillende eisen vanuit de Wft voor onder meer het adviestraject, borging van de vakbekwaamheid bij adviseurs en de betrouwbaarheid van klantmedewerkers. Aan de hand van deze informatie kunt u uw adviespraktijk en de inrichting van uw bedrijfsvoering toetsen en zo nodig aanpassen.

Bent u juridisch adviseur?

Wij kunnen uw vragen alleen beantwoorden als u kenbaar maakt namens wie u de vraag stelt, omdat de beantwoording van vragen van grote invloed kan zijn op de bedrijfsvoering van uw cliënt. Ook hebben wij deze gegevens nodig voor interne vastlegging van contactmomenten en informatie bij de juiste persoon en/of onderneming. Zo kunnen wij ook - uw cliënt bij toekomstig contact snel en adequaat van dienst te zijn. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe de AFM omgaat met het verwerken van persoonsgegevens.

Verder gaan wij ervan uit dat u voorbereidend werk verricht, voordat u een interpretatievraag aan ons voorlegt. Het is de bedoeling dat u de casus van uw cliënt zelf toetst aan wet- en regelgeving.

Suggesties?

De AFM wil het financiële dienstverleners zo eenvoudig mogelijk maken in het contact met de AFM. We werken daarom aan voortdurend aan de verbetering van onze website en het Ondernemersloket.

Mist u bepaalde informatie of heeft u suggesties voor de website van de AFM? Mail deze dan aan ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel