Terug

Contactinformatie

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de AFM. Hier vindt u praktische informatie over wat u kunt doen als u iets wil vragen of melden. En als u bezwaar wil maken of een klacht wil indienen over de AFM of de aanbestedingsprocedure.