Terug

Maximale kredietvergoeding

Kredietverstrekkers mogen maar een bepaalde kredietvergoeding vragen. Het maximale percentage van deze kredietvergoeding is de wettelijke rente plus een verhoging van 8 procent.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Om de kosten van verschillende leningen (consumptieve kredieten) met elkaar te vergelijken, kun je gebruik maken van de krediettabel. Iedere kredietverstrekker berekent en presenteert de informatie in een krediettabel op dezelfde wijze. Hierdoor kun je, door alleen te kijken naar het jaarlijks kostenpercentage (JKP), een goede vergelijking maken van de goedkoopste en de duurste kredietverstrekker. Let daarnaast natuurlijk ook nog op de voorwaarden.

Het JKP is het bedrag dat je als vergoeding betaalt aan de kredietverstrekker (dus niet de aflossing van het krediet). Als de kredietverstrekker naast de rente, geen andere kosten berekent, is het jaarlijks kostenpercentage gelijk aan de rente. Als er wel extra kosten worden berekend, is het JKP hoger.

Een krediettabel bevat informatie over:

  • het kredietbedrag
  • het termijnbedrag (per maand)  
  • het jaarlijks kostenpercentage (JKP)
  • de duur van de kredietovereenkomst
  • en het totale door de consument te betalen bedrag (het kredietbedrag plus de kosten). 

In het JKP zijn alle kosten van krediet opgenomen, waaronder: 

  • rentepercentage krediet 
  • commissielonen 
  • belastingen 
  • kosten in verband met verplichte nevendiensten (kosten verplichte betaalrekening, transactiekosten) 
  • vergoedingen van welke aard ook in verband met de kredietovereenkomst en die bij de kredietaanbieder bekend zijn.

Boetevrij aflossen

Heb je een lening met een variabele rente? Dan mag je over het algemeen de lening in een keer aflossen zonder dat je daarvoor een boete moet betalen. Dat kan voordelig zijn als de rente van je lening hoger wordt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten