Terug

Rentemiddeling

Sommige hypotheekaanbieders bieden je de mogelijkheid tot rentemiddeling. Als de huidige hypotheekrentes lager zijn dan de rente die je betaalt, kan je door middel van rentemiddeling je rente verlagen. Bij rentemiddeling beëindig je je huidige rentecontract met bijbehorende rentevaste periode en spreek je een nieuwe rente met een (langere resterende) rentevaste periode af met je aanbieder. Door het beëindigen van het huidige rentecontract heeft een aanbieder financieel nadeel. Net als bij vervroegde aflossing van de hypotheek mag de aanbieder hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Deze vergoeding betaal je bij rentemiddeling niet in één keer, maar gespreid door middel van een opslag in de nieuwe rente (de rentemiddelingsopslag).

Wat is de rentemiddelingsopslag?

Hypotheekaanbieders mogen zelf bepalen hoe zij de rentemiddelingsopslag berekenen, zolang de contante waarde van de te betalen opslagen niet hoger is dan het financiële nadeel. De hypotheekaanbieder moet je een berekening verstrekken van de te betalen vergoeding. Die berekening moet eerlijk en voldoende transparant zijn zodat je het financiële nadeel kan begrijpen.

Wat is het maximale financieel nadeel bij rentemiddeling?

Per 1 juli 2019 geldt dat dat hypotheekaanbieders niet meer in rekening mogen brengen dan het financiële nadeel dat ze hebben bij rentemiddeling. Het maximale financiële nadeel bij rentemiddeling is gelijk aan het financiële nadeel dat aanbieders hebben bij vervroegde aflossing, met één uitzondering. Hypotheekaanbieders hoeven namelijk bij de berekening van het financiële nadeel bij rentemiddeling geen rekening te houden met de jaarlijkse vergoedingsvrije ruimte. Het is voor een aanbieder niet toegestaan om een additionele opslag in rekening te brengen bovenop de nieuwe rente.

Wat is het verschil tussen rentemiddelen en intern oversluiten?

Bij zowel rentemiddelen als intern oversluiten van het rentecontract beëindig je tussentijds de rentevaste periode. Net als bij vervroegde aflossing, mag de aanbieder een vergoeding in rekening brengen om het financiële nadeel dat de aanbieder hierdoor heeft te compenseren. Het verschil tussen rentemiddelen en intern oversluiten is, dat je bij intern oversluiten deze vergoeding in 1 keer moet betalen en dat dit bij rentemiddeling gespreid wordt over de nieuwe rentevaste periode. Per 1 juli 2019 geldt dat hypotheekaanbieders niet meer in rekening mogen brengen dat het financiële nadeel dat ze hebben bij intern oversluiten. Het maximale financiële nadeel bij intern oversluiten is gelijk aan het financiële nadeel dat aanbieders hebben bij vervroegde aflossing. Dit betekent dat bij intern oversluiten wel rekening moet worden gehouden met de jaarlijkse vergoedingsvrije ruimte (dit hoeft bij rentemiddelen niet).

Is rentemiddeling iets voor mij?

Of rentemiddelen een optie is hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld of je hypotheekaanbieder de mogelijkheid tot rentemiddelen aanbiedt, wat de precieze kenmerken zijn van jouw hypotheek en van je persoonlijke en financiële situatie. Het is daarom belangrijk om je goed in deze materie te verdiepen en om je eventueel te laten adviseren.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe regels?

Op 1 juli 2019 gaan de nieuwe regels in. Vanaf dat moment moeten aanbieders ervoor zorgen dat zij bij rentemiddeling en intern oversluiten niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel. De regels gelden alleen voor rentemiddelingen en interne oversluitingen die plaatsvinden op of na 1 juli 2019. Voor de aanpassingen door rentemiddelingen en interne oversluitingen voor 1 juli heeft deze wijziging geen gevolgen.

Wat moet ik doen als ik de berekening niet kan volgen?

De hypotheekaanbieder moet je een berekening verstrekken van de te betalen vergoeding. Die berekening moet eerlijk en voldoende transparant zijn zodat je het financiële nadeel kan begrijpen. Als je deze niet begrijpt neem dan contact op met jouw hypotheekaanbieder.

Ik heb een klacht over rentemiddeling of intern oversluiten. Wat moet ik doen?

Je hebt meerdere mogelijkheden. Meld jouw klacht bij de onderneming, alleen dan kun je tot een oplossing komen. Daarnaast kun je een melding doen bij de AFM.

Wat doet de AFM?

De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Vanuit deze rol houdt de AFM ook toezicht op de nieuwe regels voor de vergoeding bij vervroegde aflossing. De AFM kan helaas geen actieve rol spelen in jouw geschil met de aanbieder. Als toezichthouder kan de AFM niet bemiddelen of adviseren in individuele gevallen. De AFM vindt het belangrijk om klachten, tips en signalen te ontvangen. Als jij melding doet bij de AFM, wordt deze melding gebruikt als signaal voor het toezicht. Hoe de AFM een melding verwerkt lees je op onze website.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten