Terug

Hypotheekrente: wat je moet weten

tekstballon-uitroeptekenAanbieders bieden meestal verschillende hypotheekrentes. De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de verhouding tussen de lening en de marktwaarde van de woning. Ook is er een apart percentage voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoe minder je leent ten opzichte van de marktwaarde van je woning, hoe lager het risico voor de bank. En een lager risico voor de bank betekent voor jou een lagere hypotheekrente. Verder is de looptijd waarvoor je de rente vastzet van belang.

Je kunt kiezen uit verschillende (vaste) looptijden of een variabele rente. Vaak is een combinatie ook mogelijk: een deel van je lening met een vaste rente en een ander deel met een variabele rente. De hypotheekrente is in de regel fiscaal aftrekbaar.

Naast deze tarieven hanteren de meeste aanbieders ook kortingen als je een bepaalde hypotheekvoorwaarde laat vallen. Bijvoorbeeld als je niet kiest voor boetevrij af te kunnen lossen bij verhuizen. Voldoe je niet aan deze kortingsvoorwaarden dan zal voor jou over het algemeen een hoger rentetarief gelden.

Hypotheekrente verwachting

Op de vraag wat de hypotheekrenteverwachting is, is geen eenvoudig antwoord te geven. De hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van vele factoren. Banken en hypotheekaanbieders zijn vrij om de hoogte van de hypotheekrente te bepalen. Zij zijn wel verplicht om inzicht te geven in hoe ze tot een bepaald percentage zijn gekomen.

Eensporig rentebeleid

Er geldt sinds 1 januari 2013 het zogenaamde éénsporige rentebeleid. Dit betekent dat banken voor nieuwe en bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) dezelfde tarieven moeten hanteren. In het verleden werden generieke kortingen verstrekt aan nieuwe klanten, waar bestaande klanten (met hetzelfde risicoprofiel) niet voor in aanmerking konden komen. Het risicoprofiel is afhankelijk van de waarde van de woning of het inkomen van de consument in verhouding tot de hoogte van het uitstaande hypothecair krediet. Dit wordt de Loan to value en Loan to income ratio genoemd.

Individuele kortingen mogen nog wel worden aangeboden. Belangrijke voorwaarde is wel dat een bank die individuele kortingen wenst te verstrekken aan nieuwe klanten, die ook verstrekt aan haar bestaande klanten.

Aflopen rentevaste periode

Ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode wordt je schriftelijk geïnformeerd door de hypotheekverstrekker. Je krijgt dan informatie over het aflopen van de renteperiode en over de nieuwe rente voor de komende rentevaste periode. De aanbieder moet ook informatie geven over de mogelijkheid om:

  • Boetevrij over te sluiten bij het aflopen van de rentevaste periode. 
  • Advies te vragen over oversluitmogelijkheden bij de aanbieder of een andere financiële dienstverlener.

Als je een aanbod hebt gekregen en de rente daalt in de tijd tot het aflopen van de rentevaste periode, dan biedt niet iedere aanbieder aan dat je ook gebruik mag maken van die lagere rente. Informeer daar naar bij de aanbieder. Een aantal aanbieders geeft dat voordeel wel aan de consument. Als de rente stijgt wordt dit nooit doorberekend aan de consument. Wel heb je de mogelijkheid om zelf te kijken naar een andere aanbieder of om jouw huidige aanbieder te vragen om toch een nieuw voorstel te doen.

Een lagere rente voor de nieuwe rentevaste periode betekent in de regel lagere maandlasten. Bij een spaarhypotheek werkt dit echter anders. Over het bedrag dat je opbouwt om aan het eind de hypotheek mee af te lossen (in de regel na 30 jaar), krijg je dezelfde rente vergoed als de rente die je betaalt over de lening. Omdat je bij een spaarhypotheek altijd de garantie hebt dat je het bedrag van de lening volledig kunt terugbetalen, is het bedrag dat je elke maand spaart gekoppeld aan de rente die je vergoed krijgt. Hoe meer rente je vergoedt krijgt over de spaarpot, hoe minder je zelf elke maand hoeft te sparen. Maar dit geldt ook omgekeerd. Als de rente die je over de lening gaat betalen lager wordt, krijg je ook minder rente vergoed over je spaarpot. Dit betekent dat het spaarbedrag om hoog moet om toch aan het einde het volledige bedrag te kunnen aflossen.

Vraag bij je adviseur hoe hoog het nieuwe spaarbedrag wordt dat je elke maand moet gaan betalen bij de verschillende rentevaste periodes. Je kunt dan een goede vergelijking maken en keuze maken.

Ook is het wenselijk dat consumenten informatie krijgen over de mogelijk nadelige gevolgen van een lagere hypotheekrente voor de opbouw van de spaarpot bij een (bank)spaarhypotheek.

Referentierente

Referentierentes, ook wel rentebenchmarks of IBORs (interbank offered rates) genoemd, vervullen een belangrijke rol in het financieel systeem. Een referentierente is een rentetarief dat wordt gebaseerd op kosten die banken elkaar in rekening brengen voor krediettransacties. Deze referentierentes worden gebruikt om de hoogte van de rente te bepalen, bij bedrijfsleningen, derivaten en soms ook hypotheken.

Veranderingen op komst

In de wereld van de rente staat twee belangrijke veranderingen op stapel. Eind 2021 zullen twee rentereferenties vervallen. Dat betekent dat je als consument – als het jou raakt – moet overstappen naar een andere referentierente. Ook kan het zijn dat er iets in jouw contract moet worden aangepast. De financieel dienstverlener zal hierover met jou in contact treden.

Sommige consumenten hebben een krediet dat is gekoppeld aan een referentierentie, bijvoorbeeld een hypotheek of lening waar de hoogte van de rente gekoppeld is aan de Euro Interbank Offered Rate (Euribor). Door het vervallen van twee referentierentes kun je overstappen naar een alternatieve referentierente.

Libor en Eonia vervallen

Per 31 december 2021 vervallen de London Interbank Offered Rate (Libor) (met uitzondering van Dollar Libor, waarvan de publicatie zal stoppen in juni 2023) en de Euro Overnight Index Average (Eonia). Dit betekent dat gebruikers vóór dat moment moeten overstappen op alternatieven, en dat leningen moeten worden omgezet naar andere, toekomstbestendige referentierentes. 

Contracten aanpassen met Euribor als referentierente 

Naast het overstappen naar een andere referentierente moeten bij consumenten die als referentierente Euribor hebben, de contracten worden aangepast. Er moet een ‘terugvalbepaling’ zijn voor klanten, mocht Euribor als referentierente in de toekomst wegvallen. De afspraken die in werking treden als de referentierente niet langer bestaat, moeten aangepast worden om beter aan te sluiten bij de huidige marktomstandigheden. Ook moet dit om te voldoen aan wettelijke vereisten. Over de afspraken die gemaakt kunnen worden bij het wegvallen van de referentierente, zijn aanbevelingen gedaan door de Working Group on EU Risk-free Rates.

Met elkaar in gesprek over rentebenchmarks

Het uitgangspunt van de transitie is dat het economisch neutraal moet zijn voor de klant. Dit betekent dat het moet jou geen geld kosten en ook de banken niet. Afhankelijk van het product en welke referentierente daar wordt gebruikt, zal je financieel dienstverlener contact met je opnemen om de te nemen stappen te bespreken. Informeer jezelf, stel vragen en bespreek de mogelijkheden met je financieel dienstverlener. 

Wij steunen de rentebenchmarktransitie en vinden het belangrijk dat consumenten, het MKB en financiële instellingen hierover met elkaar in gesprek gaan. Wij zien deze aanpassingen als een belangrijk onderdeel van toekomstbestendig afspraken over referentierentes tussen jou en je financieel dienstverlener.  Wil je meer informatie over hoe wij tegen de rentebenchmarktransitie aankijken? Wij hebben in onze publicatie “Trendzicht 2020” hierover uitleg gegeven.

Hypotheek en de belasting

Als je een woning koopt, heeft dat gevolgen voor je belastingaangifte. Je mag vaak de hypotheekrente en bepaalde kosten aftrekken van de belasting.

Voor een woning die je na 1 januari 2013 heb gekocht, kan je de rente alleen aftrekken als je de lening binnen 30 jaar aflost met een annuïteiten of lineaire hypotheek.

De volgende regels gelden:

  • De rente van je hypotheek is maximaal 30 jaar lang fiscaal aftrekbaar. Als de rente niet meer fiscaal aftrekbaar is, gaan je woonlasten dus omhoog.
  • Je kunt geen rente aftrekken wanneer je geld van je hypotheeklening niet voor je huis gebruikt.
    Voorbeeld: Wanneer je 10.000 euro uit je hypotheek gebruikt om meubels te kopen, mag je de rente die je over die 10.000 euro betaalt niet aftrekken van de belasting.
  • Als je je vorige woning met winst hebt verkocht (de winst heet overwaarde) heeft dit gevolgen voor de aftrek van je hypotheekrente. Je mag over deze overwaarde namelijk geen rente meer aftrekken als je meteen een andere woning koopt.
  • Als je een huis hebt gekocht voor 1 januari 2013 en je in de toekomst wilt verhuizen, dan geldt voor de eventuele hogere hypotheek dat deze ook in 30 jaar afgelost moet worden volgens een annuïtair of lineair aflosschema. Anders kun je geen hypotheekrente van de belasting aftrekken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten