Terug

Depositogarantiestelsel

Wanneer een bank in betalingsproblemen komt en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen is voor spaarders onder bepaalde voorwaarden het depositogarantiestelsel van toepassing. Mocht een bank failliet gaan dan kun je via de Nederlandsche Bank (DNB) maximaal €100.000 per rekeninghouder, per bank aan vergoeding ontvangen. Ondanks deze zekerheid, betekent een bankfaillissement altijd ongemak voor de spaarder.

Verschillende handelsnamen

Er zijn banken die onder verschillende handelsnamen actief zijn op de Nederlandse markt en behoren tot hetzelfde concern. In dat geval kan het voorkomen dat zij gebruik maken van dezelfde vergunning. Dit betekent dat je bij een faillissement maximaal €100.000 terugkrijgt. Heb je een hoger saldo dan kun je ervoor kiezen jouw geld te spreiden bij banken met aparte vergunningen.

Valt mijn bank onder het depositogarantiestelsel?

Wil je weten of jouw bank onder het garantiestelsel valt? Kijk dan in het register Depositogarantiestelsel. Je kunt ook bij jouw bank informeren of het product dat je bij die bank hebt afgesloten of wilt afsluiten, onder een depositogarantiestelsel valt. Alle banken - ongeacht hun land van herkomst - zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren.

Meer lezen

DNB is verantwoordelijk voor het depositogarantiestelsel. Lees op de website van DNB meer hierover.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten