Terug

Veel voorkomende risico’s bij beleggen

Beleggingen kennen verschillende risico’s. De meest voorkomende risico’s zijn marktrisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico.

Bij specifieke beleggingen kunnen ook andere risico’s een rol spelen. Wil je meer weten informeer hiernaar bij je adviseur.

Wat is marktrisico?

Marktrisico is het risico dat beleggingen minder waard worden door ontwikkelingen in de algemene economische situatie. Een verslechtering van de economische groei kan bijvoorbeeld een negatief effect hebben op de waarde van een onderneming. Het gevolg zal zijn dat de aandelen van die onderneming minder waard worden.

Wat is renterisico?

Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een stijgende rente kan tot minder consumptie leiden en hogere rentelasten bij een onderneming. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten. een renteverhoging kan daarom een negatieve invloed op de waarde van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die in aandelen en obligaties beleggen.

Wat is kredietrisico?

Kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin je belegt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen rente kan worden betaald, dat je inleg niet wordt terugbetaald of dat je beleggingen niets meer waard zijn.

Wat is liquiditeitsrisico?

Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. Je beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kun je je beleggingen (tijdelijk) niet verkopen. Je kan dus niet vrij over je inleg beschikken of je krijgt een slechtere prijs voor je beleggingen als je ze verkoopt.

Wat is valutarisico?

Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van je beleggingen in die andere valuta.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten