Terug

Welke risico’s loop je?

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Tegenover de kans dat je inleg meer waard wordt, bestaat de kans dat dit niet zo is of je je inleg deels of zelfs helemaal verliest. De mate van risico verschilt per belegging. In het algemeen geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement, ook hogere risico’s met zich mee brengt.

Er zijn algemene risico’s die gepaard gaan met beleggen, zoals ontwikkelingen in de algemene economische situatie en stijgende marktrente. En er zijn risico’s die specifiek gekoppeld zijn aan een bepaald product of bepaalde vorm van beleggen zoals tegenvallende bedrijfsresultaten of schommelende valutakoersen. 

Bepaal voor je je geld investeert welke onzekerheden er met de belegging gepaard gaan en of deze voor jou acceptabel zijn.

Risicospreiding met meerdere beleggingsproducten

Wie minder risico wil lopen, kan zijn geld verspreiden over meerdere beleggingsproducten of beleggingscategorieën. Zo spreid je het risico. Als het dan fout gaat bij één van de fondsen of bedrijven waarin je belegt, is je financiële schade vaak beperkter.

Risicometer

Beleggingsfondsen onder toezicht van de AFM kennen zogenoemde essentiële beleggersinformatie. Deze heeft de vorm van een prospectus. De informatie in het prospectus geeft inzicht in de aard en risico’s van het aangeboden beleggingsfonds, zodat je op basis van feiten kunt beslissen of je in het fonds wil beleggen. Hierin staat ook een risicometer. Aan de hand daarvan kun je het risico van een beleggingsfonds inschatten en beleggingsfondsen onderling vergelijken.

ebi-risicoscore-rond-voorbeeld

Beleggingen met meer risico of buiten toezicht

Sommige vormen van beleggen brengen meer risico’s met zich mee dan andere vormen. Deze risico’s zijn niet altijd voor iedereen even duidelijk. Zo worden de volgende productcategorieën de regel als risicovoller gezien:

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten