Terug

Wat levert beleggen je op?

Je wilt je geld ergens in beleggen of investeren. Met als doel dat dit jou op een later moment meer geld oplevert (rendement). Als je weet welk rendement en welk eindbedrag je wilt hebben en wanneer je dat wilt hebben, dan kun je berekenen hoeveel je elke maand moet inleggen.

Bruto of netto rendement?

Een bruto rendement is het rendement zonder aftrek van kosten en premies. Bij een netto rendement zijn de kosten wel al van de opbrengst afgetrokken. Het netto rendement bepaalt dus hoeveel geld je uiteindelijk krijgt.

Als er geen kosten zijn, dan zijn het bruto en netto rendement gelijk. Zijn er wel kosten, dan is het netto rendement altijd lager dan het bruto rendement.

Bijvoorbeeld

Maartje heeft een bruto rendement van 6% met 2% aan kosten. Mirjam heeft een bruto rendement van 8% met 5% kosten. Wie is er beter af?

In dit geval is Maartje beter af. Zij krijgt namelijk een netto rendement van 4% (6% - 2%). Mirjam heeft slechts een netto rendement van 3% (8% - 5%).

Het effect van kosten op het rendement

Er zijn beleggers die bij de keuze van een beleggingsdienstverlening en investering vooral worden geprikkeld door het te behalen rendement. De kosten die gekoppeld zijn aan de beleggingsdienstverlening zijn vaak niet volledig bekend en lijken van ondergeschikt belang. Onterecht, want juist de kosten hebben een belangrijke invloed op het nettorendement van de beleggingen. Beoordeel en vergelijk de totale kosten van verschillende beleggingsdiensten en beleggingsfondsen om het effect te zien.

De kostenstructuur kan per variant beleggingsdienstverlening verschillen. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de kosten, het risico en het rendement. Zo neem je een overwogen beslissing.

Een aantal tips:

  • Lees altijd de informatie over kosten. Deze informatie kun je opvragen bij de beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker maar vaak vind je het ook op hun website.
  • Heb je vragen of begrijp je de informatie niet? Vraag het na bij je beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of broker.
  • Vergelijk de samenstelling en de hoogte van de totale kosten van verschillende vormen van beleggen (vermogensbeheer, beleggingsadvies of zelf beleggen) en van verschillende beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders of brokers.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over producten