Terug

Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Krijg je binnen 6 weken geen inhoudelijke reactie of krijg je een reactie waar je niet tevreden mee bent? Dan kan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) je misschien helpen. Het Kifid kan bemiddelen bij klachten. Je kunt bij Kifid alleen een klacht indienen tegen financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij het Kifid. Check daarom, voordat je een klacht indient, het Kifid-register.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Meld je klacht uiterlijk drie maanden na ontvangst van het antwoord van de financiële onderneming bij het Kifid. Een financiële onderneming kan zich ‘bindend’ of ‘niet bindend’ inschrijven bij het Kifid. Als een onderneming zich ‘niet bindend’ heeft ingeschreven dan kan het zijn dat de onderneming een uitspraak van de Commissie van het Kifid niet opvolgt en moet je alsnog naar de rechter als je in het gelijk wilt worden gesteld.

Klacht over bedrijfstakpensioenfonds

Heb je een klacht over een pensioenreglement of overeenkomst van een pensioenfonds, neem dan contact op met de Ombudsman Pensioenen.

Klacht over zorgverzekeraar

Heb je een klacht over je zorgverzekeraar, neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Naar de rechter

Als je jouw klacht niet door het Kifid, de Ombudsman Pensioenen of SKGZ wilt of kunt laten behandelen, kun je ervoor kiezen om zelf een juridische procedure te starten. Ook als de onderneming zich niet aan een bindende uitspraak houdt, kun je de rechter inschakelen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over klachten