Terug

Oversluittools hypotheken

Online zijn diverse gratis tools te vinden die consumenten kunnen gebruiken om te kijken of het aantrekkelijk is om hun hypotheek over te sluiten. Deze online-oversluittools geven niet altijd een volledig beeld. Je loopt het risico dat je met verkeerde verwachtingen een adviestraject ingaat. Of dat je op basis van onvolledige gegevens zonder advies je hypotheek wilt gaan oversluiten.  Wij wijzen je daarom op de volgende aandachtspunten voor het gebruik van deze oversluittools.

Oversluittool bevat niet alle belangrijke gegevens

Oversluittools kunnen helpen bij een eerste oriëntatie wanneer je twijfelt over het oversluiten van je hypotheek. Ze kunnen een inschatting geven van de mogelijke verlaging van de maandlasten. De berekeningen in oversluittools zijn vaak versimpeld om invullen gemakkelijk te maken. Daardoor worden niet alle belangrijke gegevens meegenomen in de berekening. Hou daarom rekening met het volgende:

  • Welke hypotheekvorm heb je?
    In oversluittools wordt niet altijd onderscheid gemaakt tussen verschillende hypotheekvormen. De hypotheekvorm die je hebt (bijvoorbeeld annuïtair, aflossingsvrij of een combinatie van beide) heeft impact op de uitkomst van de berekening. Het weglaten van dit element kan zorgen voor een uitkomst die niet past bij jouw specifieke hypotheekvorm.
  • Hoe hoog is de vergoeding vervroegde aflossing die je moet betalen?
    Als je een hypotheekcontract openbreekt, moet je vaak een vergoeding betalen aan je huidige aanbieder. Dit geldt ook als je oversluit voordat je huidige rentecontract afloopt. Deze kosten (de vergoeding) worden in mindering gebracht op je voordeel dat je kunt krijgen met oversluiten. De vergoeding voor vervroegde aflossing wordt niet altijd (exact) berekend. Het weglaten van dit element kan een verschil geven in de berekening van de oversluittool.
  • Hoe lang is de rentevaste periode van je huidige contract nog?
    In berekeningen van oversluittools wordt vaak geen rekening gehouden met je rentevaste periode. Op basis van de rentevast periode van jouw huidige hypotheek kan het in sommige gevallen gunstiger zijn om je hypotheek niet over te sluiten. Bijvoorbeeld wanneer de rentevaste periode bijna afloopt en je geen rentestijging verwacht. Dan kan het voordeliger zijn om te wachten tot het einde van uw rentevaste periode. Aan het einde van je rentevaste periode kun je zonder het betalen van een vergoeding voor vervroegde aflossing oversluiten.

Uitkomst van de tool is geen advies

De uitkomst van een oversluittool kan op persoonlijke wijze worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld: ‘Jouw rentevoordeel per maand is: […]’. Of: ‘Binnen [x-aantal] maanden heb je de oversluitkosten terugverdiend.’ Realiseer je dat de uitkomst van de tool geen persoonlijk advies is, maar een schatting.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies