Terug

Advies over vermogensopbouw

Wil je vermogen opbouwen door te beleggen, dan stelt de adviseur een risicoprofiel (cliëntenprofiel) vast. Uit dit profiel blijkt wat de verhouding is tussen het risico dat je wilt nemen en het rendement dat daar tegenover staat. Een defensief risicoprofiel heeft een relatief lager risico en lager verwacht rendement dan een offensief risicoprofiel. Maar ook met een defensief profiel kan je geld verliezen met beleggen.

Voorbereiding op het adviesgesprek

Vragen die de adviseur je kan stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • Waar is het geld voor nodig? Bijvoorbeeld voor aflossing van je hypotheek of voor pensioenopbouw 
 • Hoeveel heb je nodig 
 • Wanneer heb je het nodig 
 • Wat zijn je inkomsten en uitgaven 
 • Wat zijn je bezittingen en schulden 
 • Welk financieel risico kun je lopen (draagkracht) 
 • Welk financieel risico wil je lopen (risicohouding). Welke kans op het niet halen van je doel ben je bereid te accepteren 
 • Welke kennis en ervaring heb je.

Een product is passend als je vermogen opbouwt op een manier die past bij je (risico)profiel. De adviseur houdt bij het advies ook rekening met:

 • De kosten van verschillende producten. Betaal je niet te veel extra voor opties die je niet wilt 
 • Mogelijk belastingvoordeel. Het belastingvoordeel moet opwegen tegen de kosten van het product. Een financieel product zonder belastingvoordeel kan voordeliger zijn dan een product met belastingvoordeel en hogere bijkomende kosten 
 • Flexibiliteit. Wat zijn de kosten bij eerder of tijdelijk stoppen? Wat als je ineens je geld nodig hebt? Vaak betaal je meer voor meer flexibiliteit. 
 • Verzekeringen en garanties. Zekerheid kost geld.

Financiële risico’s

Bij adviseren gaat het er ook om dat je begrijpt welke financiële risico’s er zijn voor het behalen van je doelstelling. Bijvoorbeeld tegenvallende beleggingsrendementen. Afhankelijk van jouw wensen bespreekt de adviseur met je wat de effecten zijn van gebeurtenissen zoals werkloosheid, overlijden of minder gaan werken. Hij berekent het effect op het inkomen om inzicht te krijgen en te geven in de gevolgen voor je financiële positie en je vermogensopbouw.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies