Terug

Het adviesgesprek

In het adviesgesprek moet jij advies krijgen dat past bij jouw persoonlijke situatie en specifieke behoefte. De adviseur moet weten welk doel je hebt, wat je financiële positie is, welke risico’s je wilt nemen en welke kennis en ervaring je hebt.

Goed advies op basis van jouw informatie

Soms lijkt het alsof de adviseur alles van je wil weten en overal een kopie van wil hebben. Om je goed advies te kunnen geven, heeft een adviseur veel informatie nodig en bouwt hij een dossier op.

Het advies is gebaseerd op informatie die je zelf aan de adviseur geeft. Voor een goed advies moet die informatie kloppen. Soms zijn bewijsstukken nodig zodat de adviseur kan aantonen dat hij een geschikt advies gegeven heeft. Soms is het ook goed dat de adviseur informatie controleert, bijvoorbeeld voorwaarden van eerder afgesloten producten. Die kunnen namelijk net wat anders zijn dan je zelf denkt.

Als klant kies je er uiteindelijk zelf voor om het advies van de adviseur wel of niet op te volgen. Volg je het advies niet op, dan bespreekt de adviseur de risico’s en consequenties. Ook als je het advies niet opvolgt, ben je kosten aan de adviseur verschuldigd.

Blijf vragen stellen

Je adviseur moet kunnen uitleggen waarom hij je een bepaald product of financiële constructie adviseert. Blijf vragen stellen, net zolang tot je het advies en de consequenties van het advies volledig begrijpt.

De nazorg

De adviseur kan je ook tijdens de looptijd van een product van dienst zijn. Denk daarbij aan hulp bij het afhandelen van schades en bij het tussentijds informeren over en aanpassen van het afgesloten product. 

Hoe ver de dienstverlening gaat, hangt af van de afspraken die je hierover maakt. Sommige adviseurs bieden een serviceabonnement aan voor de looptijd van het product. Je bent niet verplicht om een serviceabonnement af te sluiten.

Wat moet je zelf doen?

Breng je adviseur zelf op de hoogte van belangrijke veranderingen. Als jouw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, scheiding, ontslag of een grote erfenis, dan heeft dit consequentie voor je financiële situatie.

Neem ook contact op met je adviseur bij veranderingen in je doelstellingen of financiële positie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies