Terug

Nazorg- of serviceabonnementen

Maak goede afspraken over nazorg. Wil je als klant bijvoorbeeld dat jouw adviseur of verzekeraar eens in de zoveel tijd voor je checkt of lopende verzekeringsproducten goedkoper kunnen worden afgesloten? Maak hier dan expliciet afspraken over. Sinds het provisieverbod moet je voor deze werkzaamheden betalen, maar per saldo kan het misschien geld opleveren.

Jouw adviseur kan ervoor kiezen om nazorgdiensten via een serviceabonnement in rekening te brengen. Dit betekent dat jij periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, een bedrag aan hem betaalt. Je krijgt daarvoor dienstverlening terug voor jouw afgesloten financiële producten. Kijk goed welke werkzaamheden onderdeel zijn van de service die wordt verleend en hoe vaak deze werkzaamheden worden verricht. Maakt een regelmatige check geen onderdeel uit van de afspraken? Kijk dan of je hier afspraken over kunt maken.

Een serviceabonnement is geen verplichting

De adviseur kan je niet verplichten om een serviceabonnement af te sluiten. Als je geen serviceabonnement afsluit, kan dat betekenen dat je geen gebruik kunt maken van de diensten die in het serviceabonnement worden aangeboden, of dat je apart moet betalen voor diensten die de adviseur na het afsluiten van het contract kan verlenen. Jouw adviseur kan ook besluiten om de relatie met je te beëindigen.

De inhoud van het abonnement

Een serviceabonnement hoort relevante diensten voor jou te bieden. Zo zijn er abonnementen die zich richten op één product, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, en zijn er ook abonnementen die dienstverlening voor alle producten aanbieden. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie past het ene abonnement beter dan een ander abonnement. Ga hierover het gesprek aan met jouw adviseur.

Ook mag je verwachten dat de adviseur voldoende doet om de dienstverlening in het abonnement waar te maken. Je betaalt namelijk niet voor niets abonnementskosten. Als in een abonnement bijvoorbeeld een jaarlijks onderhoudsgesprek zit, dan is het logisch dat een adviseur jou actief benadert voor een afspraak voor het gesprek. In andere gevallen neem jij juist het initiatief om contact op te nemen, bijvoorbeeld als je schade hebt of als je van baan verandert.

Voorbeelden van dienstverlening opgenomen in een serviceabonnement bij een:

  • schadeverzekering: hoort tussentijdse controle en begeleiding bij schade 
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering: hoort tussentijdse controle en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid 
  • lijfrenteopbouwproduct: mag je verwachten dat de adviseur een jaarruimteberekening maakt 
  • een hypotheek: begeleidt de adviseur bij het aflopen van de rentevaste periode

De prijs van het abonnement

Prijzen van abonnementen kunnen erg uiteenlopen, omdat de inhoud per abonnement verschilt. Kijk goed welke dienstverlening je krijgt en welke dienstverlening je nodig hebt. Maak een afweging of je de prijs redelijk vindt. De prijs die jouw adviseur vraagt mag in ieder geval niet ‘kennelijk onredelijk' zijn, volgens de wet.

Voorkom dubbel betalen

Als je al langere tijd een vaste adviseur hebt, kan het zijn dat jouw adviseur nog provisie ontvangt voor producten die hij in het verleden, in ieder geval vóór 2013, voor jou heeft afgesloten. Wees kritisch als jouw adviseur een serviceabonnement aanbiedt. Het risico bestaat dat de dienstverlening in het serviceabonnement al (deels) wordt betaald door provisie. De adviseur mag je niet dubbel laten betalen of te veel laten betalen voor zijn dienstverlening.

Wettelijke zorgplicht

Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Bij beheer en nazorg voor financiële producten heeft een financiële dienstverlener te maken met de wettelijke zorgplicht. Hij moet gedurende de looptijd van het financieel product de klant informeren over wezenlijke wijzigingen in essentiële productinformatie. Deze zorgplicht vindt u in artikel 4:20 en 4:21 Wet financieel toezicht (Wft).

Naast de nazorgwerkzaamheden die voortvloeien uit de wet, kan een financiële dienstverlener ook aanvullende werkzaamheden aanbieden die zien op beheer of nazorg. Het is belangrijk dat de financiële dienstverlener daar goede afspraken overmaakt met zijn klant, bijvoorbeeld in de vorm van een serviceabonnement.

Een serviceabonnement is een overeenkomst tussen een klant en een financiële dienstverlener waarbij de klant periodiek, meestal maandelijks, een bedrag betaalt aan de financiële dienstverlener. Voor dit bedrag krijgt de klant dienstverlening gericht op nazorg en beheer van afgesloten financiële producten. Voor een financiële dienstverlener betekent dit dat hij van tevoren duidelijk maakt aan de consument welke dienstverlening hij de klant in de toekomst gaat bieden. In het geval dat een financiële dienstverlener een serviceabonnement aanbiedt verwacht de AFM dat de financiële dienstverlener uitgaat van een aantal uitgangspunten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen over advies